000 02504cam a2200649 ir4500
999 _c1582
_d1582
001 000536293
003 HR-ZaNSK
005 20180204224416.0
008 041012s2004 ci r 000 0dhrv
015 _aHC04-4011
_2HR
015 _aHK04-3735
_2HR
020 _a9536460408
035 _a(HR-ZaNSK)000536293
040 _aHR-ZaNSK
_bhrv
_cHR-ZaNSK
_eppiak
041 0 _ahrv
_beng
042 _acroatica
044 _aci
_chr
080 _a330.831.8
_2MRF 1998.
080 _a316.42.063.3
_2MRF 1998.
100 1 _aKulić, Slavko
_4aut
_4trl
_91017
245 1 0 _aNeoliberalizam kao socijaldarvinizam :
_brat za dominaciju ili za bolji svijet /
_cSlavko Kulić ; [prijevod Domagoj Račić, Slavko Kulić].
260 _aZagreb :
_bPrometej,
_c2004.
_e(Zagreb :
_fDotisak)
300 _a261 str. :
_bautorova slika ;
_c21 cm.
490 0 _aZnanstvena biblioteka / Prometej, Zagreb
500 _aNa spor. nasl. str.: Neoliberalism as social-darwinism
500 _aBio-bibliografska bilješka o autoru: str. 255-258
504 _aBibliografija uz svako poglavlje i uz tekst
504 _aSummaries
650 7 _aNeoliberalizam
_xKritika
_2nskps
_91018
650 7 _aGlobalizacija
_xSociološko gledište
_2nskps
_91019
700 1 _aRačić, Domagoj
_4trl
_91020
760 0 _tZnanstvena biblioteka
_w(HR-ZaNSK)000210323
852 4 _j697.131
876 _eCM
_a5203/2004
886 0 _2unimarc
_b01517nam2 2200433 450
930 1 _lNSK01
_mBOOK
_h330.8 K96
_6R2015/000030747
_820100610
_f01
930 1 _lNSK01
_mBOOK
_h330.8 K96
_6R2015/000030748
_820100610
_f50
930 1 _lNSK01
_mBOOK
_820100610
_f30
930 1 _lNSK01
_mBOOK
_820100610
_f02
942 _2udc
_cKNJIGA
_h330
_6330
956 _aCONV
_b00
_c20100609
_lNSK01
_h1022
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20110621
_lNSK01
_h2119
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20111115
_lNSK01
_h1946
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20111118
_lNSK01
_h1858
956 _aBATCH
_b00
_c20120110
_lNSK01
_h0057
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20120615
_lNSK01
_h1358
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20121119
_lNSK01
_h1411
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20130123
_lNSK01
_h1806
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20130409
_lNSK01
_h0928
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20141121
_lNSK01
_h1651
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20141126
_lNSK01
_h1746
956 _aZVIDIC
_b00
_c20141127
_lNSK01
_h1031
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20160210
_lNSK01
_h1004
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20160215
_lNSK01
_h1915
956 _aBATCH-UPD
_b00
_c20161222
_lNSK01
_h1635
981 _aA20/04
_pCRO
_rHRB2004