Pronađeno 15 rezultata. Pretplata na ovo pretraživanje

|
1. Vrednote u praksi [upravljanje i aktivizam civilnog društva za demokratizaciju i ljudska prava] / [autorice Anka Kekez ... et al.]

-- Stažnik, Martina | Kekez, Anka.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj – DIM, 2010Online access: Vrednote u praksi Dostupnost: Dostupno za posudbu: (6).

2. Centar za mirovne studije - prvih petnaest [1996 2012.] / [pomogli u pripremi Melita Jureša-McDonald ... et al.]

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Centar za mirovne studije, 2012Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 316.3 CENTA cen] (1).

3. Mladi i izgradnja mira [analiza aktivnosti izgradnje mira u udrugama mladih i za mlade] / Anja Gvozdanović, Dunja Potočnik

-- Gvozdanović, Anja | Potočnik, Dunja.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Centar za mirovne studije : Institut za društvena istraživanja, 2009Online access: Mladi i izgradnja mira Dostupnost: Dostupno za posudbu: (5).

4. Socijalne veze i civilno društvo / [urednice Aneta Lalić, Mirjana Mikić Zeitoun].

-- Lalić, Aneta [edt, aut] | Mikić Zeitoun, Mirjana [edt, aut] | Bilopavlović, Mirjana | Savić, Martina | Mađarević, Mirsada | Karnik, Marijana | Miljanić, Mirica, pravnica | Šebić Stoček, Dubravka | Mađerić, Luka.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : Centar za mirovne studije, 2010Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 316.3 SOCI soc] (1).

5. Vrijednost vrednota : civilno društvo i hrvatska demokratizacija / Suzana Kunac.

-- Kunac, Suzana.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: regularni tisak ; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : B.a.B.e., 2006Online access: Vrijednost vrednota : civilno društvo i hrvatska demokratizacija Dostupnost: Dostupno za posudbu: (2).

6. Obrazovanje dužnosnika, vijećnika i službenika stručnih službi lokalnih samouprava u Republici Hrvatskoj o civilnom društvu / [urednik Milan Ivanović].

-- Ivanović, Milan A [edt].

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak regularni tisak ; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Osijek : Organizacija za građanske inicijative - OGI, 2006Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 316.3 OBRA orb] (1).

7. Suradnja države i civilnog društva u postupku donošenja zakona i drugih općih propisa : pregled dobre europske prakse / Dragan Golubović. Sudjelovanje organizacija civilnog društva u zakonodavnom procesu u Republici Hrvatskoj : analiza stanja, problemi i preporuke / Ariana Vela.

-- Golubović, Dragan, pravnik | Vela, Ariana. Sudjelovanje organizacija civilnog društva u zakonodavnom procesu u Republici Hrvatskoj.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: regularni tisak ; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : Vlada RH, Ured za udruge, 2008Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: CIV GOL s] (1).

8. Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine / [prijevod Zvjezdana Kastrapeli].

-- Kastrapeli, Zvjezdana [trl].

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak regularni tisak ; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, 2012Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: CIV VID n] (1).

9. Kako demokraciju učiniti djelotvornom : civilne tradicije u modernoj Italiji / Robert D. Putnam s Robertom Leonardijem i Raffaellom Y. Nanetti ; prevela Mirjana Paić Jurinić.

-- Putnam, Robert D | Leonardi, Robert | Nanetti, Raffaella | Paić-Jurinić, Mirjana [trl] | Šalaj, Berto [aui].

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak ; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2003Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: POL PUT k] (1).

10. Procjena stanja razvoja organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj : izvještaj istraživanja u 2011. godini.

-- Plavša-Matić, Cvjetana [aui].

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: regularni tisak ; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 2012Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: CIV PLA p] (1).

11. Mirovni studiji 1997/8 - 2007/8 : zbornika radova Bilješke o društvenoj promjeni / [uredila Iva Zenzerović Šloser].

-- Zenzerović Šloser, Iva | Puhovski, Žarko | Parić, Andrijana | Šimleša, Dražen | Božičević, Goran, aktivist | Pribičević-Gelb, Duška | Teršelič, Vesna | Mikić Zeitoun, Mirjana | Kunac, Suzana | Hodžić, Amir | Bosanac, Gordan | Čakardić, Ankica | Bužinkić, Emina.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: regularni tisak ; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : Centar za mirovne studije, 2008Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: CIV ZEN m] (1).

12. Osvajanje prostora rada : uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti / Valerija Barada, Jaka Primorac, Edgar Buršić.

-- Barada, Valerija | Primorac, Jaka | Buršić, Edgar.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak regularni tisak ; Vrsta sadržaja: biografija; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : Zaklada "Kultura nova", 2016Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: CIV BAR o] (2).

13. Toward further development and sustainability of the civil society in Serbia

-- Timotijević, Jovana | Tadić, Marina | Stojković Rolović, Tijana.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak ; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Beograd Vlada Republike Srbije 2016Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: CIV TIM k] (1).

14. Hrvatski dom (kao) društveno - kulturni centar?!

-- Mikšić, Denis | Šavor, Domagoj | Desović, Pero | Kasunić, Manuela.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak ; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Karlovac KA-MATRIX - udruga za društveni razvoj Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: CIV MIK h] (1).

15. Način uključivanja civilnoga društva u kohezijsku politiku Europske unije u razdoblju 2014. - 2020.

-- Romańczy, Anna.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak ; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 2012Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: CIV ROM n] (1).

Knjižnica Ranko Helebrant
Selska cesta 112c
knjiznica@kucaljudskihprava.hr

Powered by Koha