Pronađeno 33 rezultata. Pretplata na ovo pretraživanje

|
1. Izgubljen - nađen [vodič za ostvarivanje prava i interesa građana pred javnim institucijama] / [autori Dragan Zelić i Alina Jurjević]

-- Zelić, Dragan | Jurjević, Alina.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : GONG, 2006Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340 ZELIĆ izg] (2).

2. Pravni okvir za djelovanje medija u Republici Srpskoj identifikacija limitirajućih faktora / Zdravko Zlokapa, Goran Bubić, Branko Perić

-- Perić, Branko | Zlokapa, Zdravko.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak ; Vrsta sadržaja: biografija Izdavač: Banja Luka : International lex Banja Luka, 1998Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340(497.6) ZLO p] (1).

3. USTAV Republike Hrvatske

-- Foretić, Davorka.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Informator, 1992Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340(497.5) u] (1).

4. THE CONSTITUTION of the Republic of Croatia / prepared by Ljubomir Valković ; [ English translation Marko Pavičić...(et.al.)

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1991Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340=111 con] (1).

5. CROATIAN juridiciary Lessons and perspectives / [editor Goranka Lalić ; translation office Jsna Rodeš]

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Croatian Helsinki Comitee, 2002Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340(497.5) c] (1).

6. Reproduktivna prava i slobode, Pravo na nerađanje / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić

-- Petrušić, Nevena | Vilić, Slobodanka Konstantinović.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 1999Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340=163.41 KON r] (1).

7. Imovinska prava žene u braku / Nevena Petrušić

-- Petrušić, Nevena.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Niš : Ženski edukacijski centar za edukaciju i komunikaciju, 1998Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340=163.41 PET i] (1).

8. IN the Aftermath of rape Women's Rights, War Crimes and Genocide / edited by Elenor Richter-Lyonette

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Givrins : The Coordination of Women's Advocacy, [199?]Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340=111 i] (1).

9. Media Law / Ralph L. Holsinger

-- Holsinger, Ralph L.

Izdanje: 2nd. edVrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: New York...(et.al.) : McGraw-Hill, 1991Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 659.3=111 HOL m] (1).

10. Ženska prava pravni vodič za zlostavljanu ženu / [Biljana Kašić, Milena Marunica, Lana Peto-Kujundžić]

-- Peto-Kujundžić, Lana | Marunica, Milena.

Izdanje: 1. izd.Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Autonomna ženska kuća, 1994Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 343.61+340+342.7-055.2 KAŠ ž] (1).

11. ŠTA je pravedno suđenje? : osnovni priručnik pravnih standarda i prakse.-

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak ; Vrsta sadržaja: biografija Izdavač: Sarajevo : Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, 1996Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340+342.7+374.97(035) š] (3).

12. COMPAZTIBILITY of Croatian law with the requirements of the European Convention on Human Rights

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: [s.l.] : Directorate og Human Rights : Council of Europe : Conseil de l'Europe, 1998Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340(497.5):342(4) c] (1).

13. Pravila odvjetničke etike u SAD-u [Split, 26. listopada 1998., Zagreb 28. listopada 1998.] / predavatelj Mitchel L. Winick

-- Winick, Mitchel L.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Split : Zagreb : Hrvatska odvjetnička komora : American Bar Association Central : Central and East European Law Initiative Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340(73) WIN p] (1).

14. BASIC law : for the Federal Republic of Gemany

Izdanje: text edVrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Berlin : German Bundestag Administration : Public Relation Section, 2001Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340(430)=111 b] (1).

15. Ženska prava pravni vodič za zlostavljanu ženu / [Biljana Kašić, Milena Marunica, Lana Peto-Kujundžić]

-- Peto-Kujundžić, Lana | Marunica, Milena.

Izdanje: 1. izd.Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Autonomna ženska kuća, 1994Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340+342.7-055.2 KAŠ ž] (3).

16. PRAVNI savjetnik / urednik Damir Arsenijević ; priređivači Vesna Jugović-Šehić, Ekrem Pašić, Miodrag Stojanović ; suradnica na projektu Zinaida Nurkić

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak ; Vrsta sadržaja: biografija Izdavač: Tuzla : Komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine, novembar 1997Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340(497.6) p4] (3).

17. PRAVNI savjetnik / urednik Damir Arsenijević ; priređivači Vesna Jugović-Šehić, Ekrem Pašić, Miodrag Stojanović ; suradnica na projektu Zinaida Nurkić

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak ; Vrsta sadržaja: biografija Izdavač: Tuzla : Komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine, oktobar 1997Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340(497.6) p2] (1).

18. Prava deteta i međunarodno pravo / Nevena Vučković Šahović

-- Šahović, Nevena Vučković | Prava Djeteta.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Beograd : Jugoslavenski centar za prava deteta, 2000Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340-053.2 VUČ p] (1).

19. Ženska prava u međunarodnom pravu

-- Mrščević, Zorica.

Izdanje: treće izmenjeno i dopunjeno izd.Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Banja Luka : Helsinški parlament građana : Udružene žene, 2000Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 340+341-055.2 MRŠ ž] (1).

20. Women of the World : Laws and Policies Affecting Their Reproductive Lives East Central Europe / edited by The Center for Reproductive Law and Policy

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: New York : Center for Reproductive Law and Policy, 2000Online access: Women of the World : Laws and Policies Affecting Their Reproductive Lives East Central Europe Dostupnost: Dostupno za posudbu: (3).

Knjižnica Ranko Helebrant
Selska cesta 112c
knjiznica@kucaljudskihprava.hr

Powered by Koha