Pronađeno 228 rezultata. Pretplata na ovo pretraživanje

|
161. Za Svemire [priručnik miroljubivog rješavanja sukoba u osnovnoj i srednjoj školi] / Maja Uzelac

-- Uzelac, Maja.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Mali korak - centar za kulturu mira i nenasilja, 2008Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 371.78:316.624](035) UZELA za] (1).

162. Aktivistkinje : kako `opismeniti` teoriju / Vesna Barilar... [et al.]

-- Barilar, Vesna | Jakopec, Susan.

Izdanje: 2. izdVrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Centar za ženske studije, 2001Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 305 AKT akti] (1).

163. Istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije 2012 / [uredila Nikolina Patalen]

-- Patalen, Nikolina | Patalen, Nikolina.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2012Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 316 ISTR ist] (4).

164. III. nacionalna konferencija Mladi i društveni razvoj, Bjelolasica , 6.- 7. srpnja 2007. : III. National Conference Youth and Social Development, Bjelolasica, July 6-7, 2007 / [odgovorna urednica Jadranka Kosor]

-- Šutalo, Vera | Kosor, Jadranka.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2007Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 316.4 TRE treća] (2).

165. Politika za mlade - hrvatska i europska praksa / Emina Bužinkić, Nikola Buković ; [suradnici Nikola Pandurić, Ana Preveden, Srećko Puhek]

-- Preveden, Ana | Buković, Nikola.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Mreža mladih Hrvatske, 2010Online access: Politika za mlade - hrvatska i europska praksa Dostupnost: Dostupno za posudbu: (3).

166. Vrednote u praksi [upravljanje i aktivizam civilnog društva za demokratizaciju i ljudska prava] / [autorice Anka Kekez ... et al.]

-- Stažnik, Martina | Kekez, Anka.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj – DIM, 2010Online access: Vrednote u praksi Dostupnost: Dostupno za posudbu: (6).

167. Istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije / urednik Gordan Bosanac

-- Bosanac, Gordan | Bosanac, Gordan.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2009Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 316 ISTRA istr] (1).

168. Centar za mirovne studije - prvih petnaest [1996 2012.] / [pomogli u pripremi Melita Jureša-McDonald ... et al.]

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Centar za mirovne studije, 2012Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 316.3 CENTA cen] (1).

169. Imaginacija : građanski identiteti i prava u nacionalnim državama u Europi : ostvarenje prava ekonomskih migranata kao doprinos izgradnji održivog mira = Imagination : civil identities and rights in European nation-states : securing the rights of migrant workers as a contribution for sustainable peace-building / [prijevod, translation Veronika Bauer, Bruno Mario K. [Kirchner], Tamara Puhovski ; fotografije, photos Tea Vidović uredile, editors Lana Zdravković, Iva Zenzerović Šloser].

-- Bauer, Veronika [edt] | Kirchner, Bruno Mario [edt] | Puhovski, Tamara [edt] | Zdravković, Lana [edt, aui] | Zenzerović Šloser, Iva [edt, aui] | Vidović, Tea [pht] | Bajt, Veronika | Pajnik, Mojca | Klepec Kršić, Peter | Kovačič, Gorazd | Kreft, Lev | Velikonja, Mitja | Lipovec Čebron, Uršula.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : Ljubljana : Centar za mirovne studije ; Mirovni institut, 2011Drugi naslov: Imagination : civil identities and rights in European nation-states : securing the rights of migrant workers as a contribution for sustainable peace-building.Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 323.1 IMAGI ima] (1).

170. Mirovni studiji 1997/8 - 2007/8 [zbornika radova Bilješke o društvenoj promjeni] / [uredila Iva Zenzerović Šloser]

-- Parić, Andrijana | Zenzerović Šloser, Iva.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Centar za mirovne studije, 2008Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 316.4 MIROV mir] (5).

171. Mladi i izgradnja mira [analiza aktivnosti izgradnje mira u udrugama mladih i za mlade] / Anja Gvozdanović, Dunja Potočnik

-- Gvozdanović, Anja | Potočnik, Dunja.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Centar za mirovne studije : Institut za društvena istraživanja, 2009Online access: Mladi i izgradnja mira Dostupnost: Dostupno za posudbu: (5).

172. Mladi i prošlost [zašto bi me to zanimalo?] / [uredile Sara Lalić, Cvijeta Senta i Lana Vego ; strip nacrtao i napisao Robert Solanović]

-- Lalić, Sara | Veličković, Marko.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Centar za mirovne studije, 2010Online access: Mladi i prošlost [zašto bi me to zanimalo?] Dostupnost: Dostupno za posudbu: (5).

173. Izvještaj o provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije u 2011. godini : Report on Implementation of the Anti-Discrimination Act in 2011 / [autorice Lucija Kuharić i Sara Lalić ; prijevod Dunja Opatić i Petra Tomašić]

-- Kuharić, Lucija | Lalić, Sara.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Centar za mirovne studije, 2012Online access: Izvještaj o provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije u 2011. godini Dostupnost: Dostupno za posudbu: (4).

174. National machineries country reports [Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Macedonia, Moldova, Romania, Turkey, Yugoslavia] / [editor Gordana Lukač Koritnik]

-- Sali-Terzić, Sevima | Lukač Koritnik, Gordana.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : B.a.B.e. [i. e.] Be active, Be emancipated, 2003Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7 NATIO nat] (3).

175. B.a.B.e. : deset godina : 1994.-2004. / [urednica Martina Belić].

-- Belić, Martina, aktivistica za ljudska prava [edt, aui].

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : B.a.B.e., [2004.]Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 316.3 BABE bab] (2).

176. A 'ko joj je kriv! : nasilje nad ženama u ratu i miru / [priče zapisala i obradila Sanja Sarnavka ; komentari Radmila Sučević.]

-- Sarnavka, Sanja [aut, edt] | Mamula, Maja, psihologinja.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: regularni tisak ; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : B.a.B.e., 2003Online access: A 'ko joj je kriv! Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 343.61 AKO ako] (1).

177. [Žene] & internet [hrvatska perspektiva] / Kristina Mihalec, Nevenka Sudar

-- Slišković, Tamara | Sudar, Nevenka.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : B.a.B.e., 2004. Tiskara)Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 305 MIHA žen] (1).

178. Put do vlastitog pogleda [kako čitati, slušati, razumjeti medijske tekstove i medijsku kulturu] / Sanja Sarnavka

-- Sarnavka, Sanja.

Izdanje: 2. izmijenjeno izdVrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : B.a.B.e., 2010Online access: Put do vlastitog pogleda Dostupnost: Dostupno za posudbu: (1). Posuđeno (1).

179. Putevima diskriminacije / Sanja Sarnavka

-- Sarnavka, Sanja.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : B.a.B.e., 2009Online access: Putevima diskriminacije Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 316.4 SAR put] (4).

180. Udruge u očima javnosti : istraživanje javnog mnijenja s osvrtima / [autori Renata Franc ... et al.].

-- Franc, Renata | Šakić, Vlado | Šalaj, Berto | Lalić, Dražen | Kunac, Suzana | Smodlaka Krajnović, Morana [aui].

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak regularni tisak ; Vrsta sadržaja: biografija; Literarna forma: Not fiction Izdavač: Zagreb : Academy for Educational Development, 2006Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 316.3 UDRU udr] (3).

Knjižnica Ranko Helebrant
Selska cesta 112c
knjiznica@kucaljudskihprava.hr

Powered by Koha