Pronađeno 161 rezultata. Pretplata na ovo pretraživanje

|
61. DELOŽACIJE u Republici Hrvatskoj : pravni, etički i socijalni aspekti / rasprava sudionika radnoga skupa u hotelu Esplanade, Zagreb, 2. i 3. studenoga 1994

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Hrvatski helsinški odbor za ljudksa prava, 1994Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.737+365.62(497.5) d] (4).

62. PRIRUČNIK o slobodi javne riječi / [urednica engleskog izdanja Helen Darmshire ; urednik hrvatskog izdanja Mario Bošnjak]

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: London : Zagreb : Article 19 ; Press data, Medijska agencija HND, 1998Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.727(035) p] (2).

63. THE DANISH Centro for Human Rights / [ilustrator Otavio Roth] ; the front page ilustrator Birol Kutadgu

Izdanje: 2. ed.Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Skive : The Danish Centre for Human Rights, 1993Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7(489)=111 d] (1).

64. In their own words Croatian human rights NGOs assess the observance by the Croatian authorities of the Universal Declaration of Human Rights / (autor Enku Kebede)

-- Kebede, Enku | I. Ljudska Prava -- Hrvatska.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : IRTC-International Rehabilitation Centre for Torture Victims, 2002Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7(497.5)=111 KEB i] (2).

65. Vodič kroz vaša prava / Mirjana Radaković, Veronika Rešković, Juraj Hrženjak

-- Radaković, Mirjana.

Izdanje: 2. izdVrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Centar za direktnu zaštitu ljuskih prava, 1999Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7(036) RAD v] (6).

66. Korak po korak od prava djeteta priručnik za kreativne susrete s djecom u radionicama dječjeg odjela narodne knjižnice / Arpad Barath, Ljiljana Sabljak, Daša Matul

-- Matul, Daša | Sabljak, Ljiljana.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Knjižnice Grada Zagreba : Gradska knjižnica Zagreb, 1999Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7-053.2 BAR k] (1).

67. HUMAN Rights in OSCE Region the Balkans, the Caucasus, Europe, Central Asia and North America Report 2001 (Events of 2000) / (Chief Editor Paula Tscheme-Lempiainen)

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Vienna : International Helsinki Federation for Human Rights, 2001Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7=111(047) h] (1).

68. SUSTAV tijela za zaštitu i promicanje ljuskih prava u Republici Hrvatskoj / pripremio Darko Goettlicher

-- Goettlicher, Darko.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1998Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7(497.5) s] (1).

69. ŽUPANIJSKE koordinacije za ljudska prava sreminar za predsjednike (tajnike) županijskih koordinacija za ljudska prava / (glavni i odgovorni urednik Darko Goettlicher)

-- I. Ljudska Prava -- Hrvatska -- Zbornik.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2002Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7(497.5) ž] (2).

70. Korak po korak do prava djeteta priručnik za kreativne susrete s djecom u radionicama dječjeg odjela narodne knjižnice / Arpad Barath, Ljiljana Sabljak, Daša Matul

-- Barath, Arpad.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Knjižnice Grada zagreba : Gradska knjižnica Zagreb, 1999Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7:023(035)-053.2 BAR k] (2).

71. Znak nade / Mary Evelyn Jegen ; prijevod Lidija O

-- Jegen, Mary Eve.

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Osijek : Izvori, kršćanski nakladni zavod, 1Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7-054.7 JEG z] (1).

72. UVOD u ljudska prava / priredila Dorana Imamović

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak ; Vrsta sadržaja: biografija Izdavač: Tuzla, Forum Građana Tuzle, [19?]Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7 u] (1).

73. Vodič za povratnike u Republiku Hrvatsku / [autor publikacije Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj]

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb: Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj, 2004Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7-054.7(497.5)(036) o] (1).

74. UAAAA diskriminacija! bukvar tolerancije / [priredile Jelena Ranković, Sanja Marković ; ilustracije Tamara Marković]

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Beograd : Grupa `Hajde da...`, 2003Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7=163.41 u] (1).

75. CHILDRENS Campaogn for Nuclear Disarmament / (ed.) Guido Gruenewald

Izdanje: 1. ed.Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Jyvaskyla : International Peace Bureau : Peace Union Finland, [1985]Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 327.37:342.7:623.45=111 c] (1).

76. LJUDSKA prava izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika, azilanata i žrtava trgovine ljudima u Srbihi i Crnoj Gori izveštaj za 2005 / [uredio Danilo Rakić]

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Beograd : Grupa 484, 2006Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 325.254:342.7(047)(497.11+497.16) lj] (1).

77. Minorities in Croatia report / Minority Rights Group International

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: London : Minority Rights Group International, 2003Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 323.15:342.7=111(047) m] (1).

78. AKCIJSKI plan desetljeća za uključivanje Roma : 2005.-2015

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 323.1:342.7(=214.58)(061) a] (1).

79. Liberalisation of visa regime in the region of south eastern Europe obstacles and possible solutions / Visa abolishment campaign experts group research

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: [s.l.] : Citizens' pact for South Eastern Europe, [20??]Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 342.7:341.43(4) l] (1).

80. Zakoni i međunarodni akti važni za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj nacionalne manjine zaštita manjinskih prava u Hrvatskoj / brošuru pripremili Milorad Lukić, Igor Palija ; odgovorna osoba Ljubo Ma

Vrsta građe: knjiga Knjiga; Format: tisak Izdavač: Zagreb : [s.n.], 2004Dostupnost: Dostupno za posudbu: [Call number: 323.1:342.724(094)(497.5)-054.57 z] (1).

Knjižnica Ranko Helebrant
Selska cesta 112c
knjiznica@kucaljudskihprava.hr

Powered by Koha