PRAVOM protiv nasilja u porodici zbornik radova / urednice Slobodanka Konstantinović Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić - Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju - Niš, 2002. - 196 str. : 24 cm - Edicija `Žene i pravo` ; No. 7 .

Zbornik radova s konferencije održane 12.4.2002. u nišu
Knjižnica Ranko Helebrant
Selska cesta 112c
knjiznica@kucaljudskihprava.hr

Powered by Koha