Kardov, Kruno

Kome propadaju bivše vojne nekretnine? : iskustva prenamjene u Hrvatskoj / [autori Kruno Kardov, Lidija Knežević, Nives Rogoznica]. - Zagreb : Centar za mirovne studije : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2014. - 214 str. : ilustr. ; 24 cm.

Podatak o autorima preuzet s poleđine nasl. lista. Nakl. 500 primj.

Bibliografija: str. 203-214.

Bilješke uz tekst.

9789537729264


Nekretnine--Pretvorba vlasništva--Hrvatska
Vojni objekti--Prenamjena--Hrvatska

347.235:355.7(497.5) 355.7(497.5) (497.5)
Knjižnica Ranko Helebrant
Selska cesta 112c
knjiznica@kucaljudskihprava.hr

Powered by Koha