Nacionalni program djelovanja za mlade / [urednica Dejana Bouillet]. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. - 74 str. ; 25 cm.

Nakl. 500 primj

9536815214

HC03-0374 HR HK03-0348 HR


Mladež--Društveni uvjeti--Hrvatska

354:36-053.6(497.5) (497.5)
Knjižnica Ranko Helebrant
Selska cesta 112c
knjiznica@kucaljudskihprava.hr

Powered by Koha