Opiranje zlu : (post)jugoslavenski antiratni angažman / Bojan Bilić i Vesna Janković, ur. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću : Kuća ljudskih prava, 2015. - 328 str. ; 23 cm.

Zastupljeni autori: Bojan Bilić, Vesna Janković, Ljubica Spaskovska, Marko Hren, Gëzim Krasniqi, Bojan Aleksov, Ana Miškovska Kajevska, Lepa Mlađenović, Srđa Pavlović, Milica Dragojević, Zala Volčič, Mojca Planšak, Larisa Kurtović, Nebojša Šavija-Vahla, Biljana Kašić, Paul Stubbs.

Bibliografija iza svakog rada; bilješke uz tekst.

Bilješke o autorima: str. 323-328. Str. 13: Predgovor / Vesna Teršelič i Nikola Mokrović.

9789532227123 9789537872069


Pacifizam--Zemlje bivše Jugoslavije
Nenasilje--Zemlje bivše Jugoslavije
Mirovni pokreti--Zemlje bivše Jugoslavije

316.48(497.1) 327.36(497.1) (497.1) (082)
Knjižnica Ranko Helebrant
Selska cesta 112c
knjiznica@kucaljudskihprava.hr

Powered by Koha