Šta je, u stvari, radikalno? / priredili Peter Klepec i Petar Bojanić. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2009. - 361 str. : ilustr. ; 20 cm. - Edicija Rizom ; knj. 5 .

Zastupljeni hrvatski autori: Tomislav Brlek, Mario Kopić. Nakl. 500 primj.

Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst.

Str. [7]-13: Uvod / Peter Klepec i Petar Bojanić. Bilješke o autorima: str. [357]-361.

9788670352100


Radikalizam
Filozofija politike

141.7 172 (082)
Knjižnica Ranko Helebrant
Selska cesta 112c
knjiznica@kucaljudskihprava.hr

Powered by Koha