LGBTTIQ položaj, prava,prije, sada i ubuduće / Grupa mladih Centra za mirovne studije - (s.l.) : Grupa mladih Centra za mirovne studije, (2010.?) - 47 str. ; 15 cm

Brošura je nastala u sklopu projekta CMS-a Škola ljudskih prava unutar programa Edukacije za ljudska prava i aktivno građanstvo na Zapadnom Balkanu.

ZG-PRIDE-KRONOLOGIJA LGBTTIQ-IDENTITETI ISTOSPOLNE ZAJEDNICE-POJMOVNIK
Knjižnica Ranko Helebrant
Selska cesta 112c
knjiznica@kucaljudskihprava.hr

Powered by Koha